Efter to velbesøgte forestillinger med overskriften ”Det bli´r aldrig som det var i gamle dage…”, kunne Degnekapellet se tilbage på en vellykket Cabaret i Arena Midt.

Ideen var at samle penge ind til et elklaver, og på grund af den store tilslutning, var der tilmed også plads i budgettet til en stak højskolesangbøger.

De musikalske venner var forleden i Arenaen for at overdrage Anders Hartvig det flotte klaver.

Det lånes ud til arrangementer i huset, og skal nok blive flyttet rundt i alle lokaler, lover centerchefen, der selv var en del af cabaretholdet med bla en sang og lidt røverhistorier…

Degnekapellets optræden var tænkt som en engangsforestilling – og det samme var tilfældet med solisterne.

– Men vi håber andre kan se muligheden for at lave noget lignende, fortæller Ejvind Thomsen. Der er masser af spillemænd, sangere og sjove folk i Kjellerup som kan optræde på de skrå brædder, så mon ikke det kan blive en tradition med en Cabaret i Arenaen fremover.

Det håber jeg.

Cabaretholdet 2020 bag det nye klaver: Fra venstre Edvin Sevelsted, Ejvind Thomsen, Johannes Andersen, Eddy Wurtz, Gunnar Hovgesen, Torben Ringbro, Svend Kirkegaard og Viktor Jakobsen.