Kjellerup er også en del af ”Danmarks Outdoor hovedstad”. En større gruppe af frivillige ildsjæle, har sat sig sammen for at gøre Kjellerups unikke stisystem mere interessant – ikke mindst for børnefamilier og unge.

På tegnebrættet er der flere større projekter – bl.a. to fugletårne og kilometersten som er på vej til Krabbes Grønne Ring, men også flere bænke og noget så spændende som et ”LandArt” projekt ser snart dagens lys på Bjerget.

For mange år siden var der en BMX-bane parallelt med fodboldbanerne fra Arena Midt til grusbanen. Dette meget kuperede terræn er i øjeblikket ved at blive omdannet til et helt nyt stisystem på 220 meter. En trampesti – eller junglesti, som området allerede er blevet døbt af forbipasserende.

Anders Hartvig er en af tovholderne på det nye projekt. Han har i mange år gået med planerne om at få lavet en tarzanbane et sted i Krabbes Grønne Ring. Et sted, hvor børn og barnlige sjæle kan bevæge sig fra et sted til et andet, uden af røre jorden – og med sjove og udfordrende forhindringer undervejs.

Det er bare ikke noget, man sådan lige kan praktisere i det offentlige rum eller på kommunal jord.

Der er rigtig mange regler der skal overholdes. Man må fx ikke komme over 60 cm i højden, uden at det kræver faldunderlag. Det koster en del at få sådan et projekt godkendt, for det hører ind under legepladser. Så der skal tegnes forsikringer og findes penge til vedligehold.

Arenaens Venner har endnu en gang markeret sig som en meget hjælpsom flok frivillige. 25 forskellige personer har taget del i arbejdet med at fjerne træer og grene, så området er blevet fremkommeligt.

Der er kørt i 100-vis af trillebør-læs ind på stien, der snor sig gennem området, som ikke er fredskov.

Efter sommerferien tager et nyt hold af frivillige over, med udgangspunkt i begrebet land art.

En anden af tovholderne Ane Vielandt Jensen fortæller, at vi bevæger os i grænselandet mellem tumleplads og kunstværk, helt i naturens og barndommens domæne. Der etableres 7 selvstændige værker på stien, som går fra shelterpladsen til madpakkehuset ved petanquebanen. Værkerne skal invitere til oplevelse og leg: De må gerne betrædes, kravles på og i.

Tanken er en åben proces, hvor børn og borgere inviteres med som skabende aktører på projektet. Det gennemføres som 14 arbejdsdage, som faciliteres af Team Nord som workshops hvor skole, børnehave, borgere m.m. inviteres til at deltage.

Der anvendes primært naturlige materialer fundet på stedet, som kan indgå i naturens kredsløb, som tiden går. Der kan anvendes materialer, som kan være nødvendige for funktionaliteten og holdbarheden af elementerne.

Det hele handler om, at vi får en rigtig attraktiv by at bo i, men også en attraktiv by at flytte til, slutter Anders Hartvig, der er sikker på, at de mange overnattende gæster i hytterne også vil benytte den nye junglesti.