Arena Midt, Kjellerup – bestyrelsens beretning ved generalforsamlingen den 17. juni 2020

Generalforsamlingen i 2020 gennemføres som en ”nødgeneralforsamling” som følge af COVID-19, og de begrænsninger myndighederne har udstukket i forhold til antal personer der må være til stede. Generalforsamlingen gennemføres kun med bestyrelse, suppleant, centerchef og dirigent.

Læs beretningen nedenfor.

Alle vores medlemmer og trofaste støtter inviteres den 23. september 2020 kl. 18.00 til stegt flæsk og persillesovs. Efter spisning vil vi fortælle om hvordan vi er kommet gennem Corona krisen samt om vores fremtidige planer og nuværende økonomiske situation.

I 2019 og fortsat i 2020 har vi været i dialog med Silkeborg kommune om ny tildelingsmodel samt benyttelsesaftale. Silkeborg kommune har ønsket at harmonisere de aftaler, der er med de selvejende haller, og den model der er vedtaget politisk medfører, at Arena Midt reduceres i tilskud med 10%, der indfases over 5 år. Det er en udfordring, som centerchef Anders Hartvig sammen med bestyrelsen har valgt at arbejde med i form af omkostningsreduktioner og merindtægter.

Aktivitetsniveauet i 2019 har været højt på alle områder, og det har været første hele år med udlejning af hytter. Udlejningen af hytterne har overgået vores forventninger, og der kommer gæster fra nær og fjern, som bl.a. nyder Arenaparken og giver gode vurderinger efter deres ophold. En succes som vi vil arbejde på at gøre en endnu større succes gennem samarbejdet med Danhostel.

Vi er glade for alle medlemmerne af Arena Midt, som er en stor støtte. Vi har i en periode arbejdet på at blive en registreret socialøkonomisk virksomhed, for at kunne blive leverandør til virksomheder der foretrækker at handle med denne type virksomhed. Vi har fået gennemgået vores vedtægter af en advokat, og det er nødvendigt at ændre vores vedtægter, så vi kan blive registreret som en selvejende institution (vi er i dag registreret som en forening). Som en konsekvens af denne ændring, er det også nødvendigt at flytte medlemmer af Arena Midt til en ny forening ”Støtteforeningen Arena Midts Venner”, da en selvejende institution ikke kan have medlemmer. Det er en formel ændring, som ikke medfører ændringer i relationerne til medlemmerne.

Vi benytter lejligheden til samtidig, at ændre på de typer af medlemskaber man kan vælge, og tilbyde rabatter når man bruger Arena Midt – se mere på www.arenamidt.dk

”Arenaens venner” er veletableret, og det er vi glade for. De hjælper os – og brugerne af huset på frivillig basis til en del af de mange arrangementer. Det kan være alt lige fra opstilling af borde og stole, pasning af baren, oprydning efter loppemarked og meget, meget mere.

Natteravnene har også været flinke til at hjælpe med bla. trafikregulering og passe garderoben.

Uge efter uge er huset fyldt med sport for hele familien lige fra byens dagplejemødre og deres dejlige unger, til børnehaver, Kernens brugere og skolebørn som vi ser mere og mere.

Klublivet og Ældreidrætten blomstrer i vores by med håndbold, gymnastik, fodbold, tennis, badminton, zumba, hockey, bouls og tæppecurling. Herudover er der køreskole, klubaftener og vinsmagning. Kort og godt, noget for alle aldre og interesser.

Arena Parken

Arena Parken er blevet et rigtigt populært fritidsområde – og trækker mange mennesker til.

Gæsterne i vores hytter er imponerede – og vi får topkarakterer hos Booking.com.

Den fortsatte udvikling af Arena Midt

På møde den 23. september vil vi fortælle mere om vores planer om fremtiden.

Silkeborg Kommune

Vi har et rigtig godt og tæt samarbejde med Silkeborg Kommune, og i særdeleshed Kultur- og Fritidsafdelingen. Samarbejdet centreres især om udlejning af haltimer til foreningerne, lokaler til møder og kurser samt driften af Arena Parken.

Vi får i 2021 en ny nabo – et børnehus med plads til 170 børn – vi glæder os til samarbejdet og til endnu mere liv i dagligdagen i området.

Sponsorer og netværk

Vi har en stor trofast kreds af loyale støtter og sponsorer, som bakker op om Arena Midt og vores mange aktiviteter.

Arena Midt er med i et erhvervsnetværk med ca. 50 deltagere i samarbejde med Kjellerup IF – det giver flere berøringsflader, og samarbejdsmuligheder, og så bidrager vi til sammenhold i lokalområdet.

Reparationer, vedligeholdelse og investeringer

Arenaen er 10 år gammel i 2020, og flere ting er begyndt at knirke.

Alderen begynder at vise sig og der er brugt mange penge på vedligehold og nyanskaffelser i det forløbne år. Heldigvis har vi hvert år afsat et pænt beløb til dette, for at sikre, at bygningen fremstår i en pæn tilstand for brugerne.

Anders Hartvig

Anders har været direktør i Arena Midt siden den 1. april 2015 – det er 5 år siden. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med Anders, som brænder for Arenaens daglige drift og udvikling, og som har samlet et godt team med gode folk på alle pladser. En stor tak til dig for samarbejdet.

Bestyrelsen

Afslutningsvis vil jeg sige tak for et godt samarbejde i bestyrelsen, der består af personer med forskellig baggrund og kompetencer, og det er den forskellighed vi har brugt når vi skal finde løsninger sammen.

Bestyrelsen har delt indsatsen på opfølgning på mål, som den daglige leder har ansvaret for at nå, og så fremadrettede tiltag med fortsat udvikling af Arena Midt. Hovedfokus har været på de fremadrettede ting.