Til et trygt besøg hos Arena Midt

 

Vi følger selvfølgelig Sundhedsstyrelsen og de øvrige sundhedsmyndigheders regler og anbefalinger.

Selvom festerne i år bliver anderledes uden dans og fællessang, så gør vi en stor ære i at skabe de hyggeligste rammer for din fest. Vi yderst opmærksomme på at undgå smittespredning, samtidig med at vores gæster får en god oplevelse.

Ud fra sundhedsstyrelsens seneste forsamlingsforbud og retningslinjer, gælder følgende når du lejer et lokale eller skal til et arrangement i Arena Midt.

 

Fester i lokaler i Arena Midt

 • Retningslinjerne er gældende efter sundhedsstyrelsens råd om private arrangementer, fester og fejring i en tid med Covid-19.
 • Når du lejer et lokale i Arena Midt med professionelt serveringspersonale, er dit arrangement omfattet af reglerne i bekendtgørelsen om forsamlingsforbuddet og retningslinjerne ved besøg på restaurant, café m.v.
 • Der skal bæres mundmind undtagen når du sidder ned (medmindre du er fritaget jf. sundhedsstyrelsen – læs her).
 • Det maksimale antal personer i vores lokaler er forskelligt – vi sørger for et lokale der passer til din fest (dog maksimalt 10 personer ifølge forsamlingsforbuddet).
 • Det er ikke tilladt at servere velkomstdrink i foyeren – medmindre der bæres mundmind og der holdes 1-2 m afstand mellem hver person (dog maksimalt 10 personer ifølge forsamlingsforbuddet).
 • Alle skal have forladt lokalet og Arena Midt kl. 22.
 • Vi opfordrer til at følge sundhedsmyndighedernes generelle råd der kan læses her 

 

Offentlige arrangementer i Arena Midt

 • Retningslinjerne er gældende for inden- og udendørs arrangementer med fast eller midlertidig sædeopstilling.
 • Der kan maksimalt tillades adgang for op til 500 personer i de enkelte arrangementer. Dette er inklusive personale og evt. Optrædende.
 • Ved Arrangementer, hvor publikum sidder med ansigtet i samme retning, bør hvert 2. sæde være tomt, eller der bør sikres 1 meters afstand mellem publikum målt fra midten af sædet.
 • Der må maksimalt tillades adgang for 1 besøgende eller deltager pr. 2 m2 gulvareal i publikumslokalerne. Dette er eksklusive personale og optrædende. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar, scene m.v.
 • Grupper, der i forvejen har tæt kontakt, kan sidde ved sammenhængende sæder, også selvom der er mindre end 1 meter mellem dem. Grupper bør kun bestå af personer, der i forvejen har tæt kontakt til hinanden og normalt ses på tilsvarende vis, det kan det fx være medlemmer af samme husstand og tilsvarende nære kontakter, fx kærester m.v.
 • Der må i arealerne uden for publikumslokalerne maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal (eksklusive personale), hvortil der er offentlig adgang. Hertil medregnes ikke personer, der samtidigt opholder sig i lokalerne.
 • Foyer og tilstødende publikumsarealer indrettes så vidt muligt, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand på minimum 1 meter mellem hver person.

 

Reglerne om det såkaldte forsamlingsforbud findes i bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19.

 Desuden gælder forsamlingsforbuddet ikke for arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, der afholdes andre steder, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned, og den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for arrangementet m.v., er omfattet af sektorpartnerskabsretningslinjer eller er en offentlig myndighed.

 

 

 

Opdateret 26. oktober 2020