Hvilket medlemskab skal jeg vælge?

Et personligt medlemskab er tænkt som et støttemedlemskab.

Alligevel har du stemmeret til generalforsamlingen, og får tilbudt stegt flæsk og persillesovs inden generalforsamlingen.

Et familiemedlemskab gælder hele husstanden – typisk far, mor og børn…

Et familiemedlemskab giver én stemme, men alle er velkomne til generalforsamlingen og spisning inden.

Firmaer og foreninger kan leje lokaler og teknisk udstyr til halv pris – samt modtager tilbud om rabat ved udvalgte arrangementer i Arena Midt.

Medlemskabet gælder for 1 år ad gangen.

Du er nu klar til betaling

Når du klikker på knappen “GÅ TIL BETALING” bliver du automatisk viderestillet til vores online betalingsudbyder. Når du har betalt, får du automatisk tildelt et medlemsnummer som er dit bevis på at du er medlem af Arena Midt Kjellerup.

Når det er tid til fornyelse af dit medlemskab, vil du 1 måned før dit medlemskab udløber modtage en e-mail, hvori der står at medlemskabet automatisk fornyes på udløbsdatoen, medmindre I ønsker at framelde Jeres medlemskab.

Så ingen bindinger.

Vi tilbyder 3 forskellige medlemskaber:

  • Et personligt medlemskab koster årligt 100 kroner.
  • Hele hustanden kan blive medlem for 250 kroner.
  • For Firmaer og foreninger koster det 500 kroner.

Hvert medlemskab giver én stemme til generalforsamlingen.

Inden generalforsamlingen serverer vi – traditionen tro – stegt flæsk og persillesovs, som er ganske gratis for medlemmerne. (max 4 personer pr. hustand, firma eller forening).

Firmaer og foreninger har mulighed for at leje lokaler og teknisk udstyr til halv pris, når I skal holde et arrangement.

Alle medlemmer modtager nyhedsbreve og særlige tilbud til udvalgte arrangementer i Arena Midt.

 

 

Kontakt og virksomhedsoplysninger

Arena Midt’s fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysninger:

Arena Midt
Hasselvej 15
8620 Kjellerup
Tlf.: +45 86 86 99 15
E-mail: [email protected]

CVR-nr: 29900124

Ved oprettelse accepterer jeg samtidig at modtage informationer og medlemstilbud fra Arena Midt. Det vil efterfølgende være muligt at afmelde dette.

Køb og betaling af abonnement aftaler

Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser – godkender kunden, at Arena Midt er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Arena Midt må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (12 måneder), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder.

Arena Midt er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mailadresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnements aftaler er gældende, indtil de opsiges af Arena Midt eller kunden. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemssystemet. Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes.

Den årlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Arena Midt ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mailadresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på medlemskaber. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

 

Behandling af personoplysninger

Arena Midt har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores medlemssystem. Arena Midt indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles, er navn, adresse og e-mailadresse. Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre. Ved handel gennem medlemssystemet på www.arenamidt.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte ydelser. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Arena Midt, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Arena Midt som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1) hvilke oplysninger der behandles, 2) behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for Arena Midt gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.