Arena Midt vil gerne bidrage til, at Kjellerup er en god by at bo i.

Huset har en stor tiltrækningskraft alene ved sine primære aktivitetsmuligheder, men også i et bredere perspektiv ved at gøre egnen attraktiv for detailhandlen, nye og eksisterende virksomheder, samt skabe arbejdspladser og tiltrække nye tilflyttere. Her samles unge som ældre alle ugens dage samt i weekenderne. Mange af disse arrangementer afvikles i samarbejde med husets brugere, Kjellerup Event eller øvrige samarbejdspartnere. Huset har også udviklet sig til et populært sted at holde alle livets fester – samt mange store fester for firmaer, diverse skoler m.m.

Derudover har bestyrelsen kompetencen til at udvide formålet med aktiviteter, der skønnes at være til gavn for Kjellerup og omegn.
Det er en bred formålsbeskrivelse, men dog med nogle klare rammer som er udmøntet i mange aktiviteter igen i 2017.

Læs hele årsrapporten for 2017 ved at klikke herunder.